Årsberetning 2016/17

Havehus

ÅRSBERETNING 2016

Af Anette Lauritsen / Kirkens Korshær i Helsingør

Hvad skal jeg vælge?

Kommunalvalget tirsdag den 21. november 2017 eller Landsindsamlingen i Kirkens Korshær søndag den 26. november 2017. Begge oplagte emner for det nye år.

Og som med så meget andet bliver vi nødt til at tage et valg. Ikke et valg om enten eller men et både og. I 2016 valgte vi på Stubben af tro på, at vi kunne være så heldige at få mulighed for at rokere lidt rundt på mulighederne for beboerne og deres fremtidige bomuligheder.

Socialministeriet valgte Kirkens Korshær i Helsingør fra i 2016 L

Vi havde, som tidligere år, søgt Socialministeriet om økonomi til vores botilbud Stubben. Denne gang til omstrukturering. Vi havde søgt kr. 300.000 til projektet ”På herberg. Vi er her stadig” blandt andet til dækning af lønomkostningerne.

For som det er i alt frivilligt socialt arbejde, ja, så er det lønnen der koster.

Desværre valgte Socialministeriet os fra.

Desværre fordi projektet var godt og ville være til gavn for de mange hjemløse og de mange, som bor på Stubben og som ”trænger” til at få deres eget – Stadigvæk under trygge forhold.

Faktuelt er det sådan, at beboerne kommer til at bo alt for lang tid på Stubben. Gennemsnitsbotiden er pt 3 år. Den beboer, som har boet længst, har boet på Stubben i 7 år. Med udflytningsraten (1 person om året) vil det for den enkelte betyde udflytning om 10 år. Hvis man ikke er så heldig at få noget andet. Og for dem, som dagligt henvender sig om en bomulighed, ja, så er valget ikke så nemt endda. For udsigten er lang. Gennemsnitsalderen pr. beboer er 49 år. Og det bliver ikke nemmere at finde sig en ny bolig jo ældre man bliver.

Hvilken betydning har det at blive boende på herberg

For nogle er det selvfølgelig trygt og godt at vide, at her bor jeg og kan blive for altid. Men for andre igen kan det betyde, at de kompetencer de har erhvervet i forhold til at komme på fode igen, går i dvale. Den enkelte beboer kommer let til ikke at vælge andre boformer eller anden livsstil til. Og forbliver i universet ”udsat” sammen med de øvrige beboere og tænker sig ikke integreret i det omgivende samfund. Fremtiden uden for botilbuddet kommer til at ligge langt ude i horisonten.

Hvilke forventninger har vi til den fælles sociale indsats og hvilke konsekvenser, hvis vi ikke gør noget

For os handler socialt arbejde om at vælge indsatser. Og i Kirkens Korshær vælger vi indsatsen, at se det hele menneske som et dynamisk individ. Mennesket som vælger mulighederne til. Som vælger et liv på lige fod med andre. Og ikke et liv, som handler om at blive boende på herberg eller botilbud for udsatte. Konsekvensen af at blive boende kan let komme til at bevirke, at det enkelte menneske identificere sig som netop det individ, ingen vil have med at gøre og ingen muligheder har, fordi vi som samfund ikke vælger individet indenfor til alle de muligheder, vi andre har at vælge imellem.

Derfor er vi oftest undrende overfor Helsingør Kommunes indsats netop på dette område. Helsingør Kommune har taget valget ikke at tilbyde ”vore beboere” muligheden for at blive valgt ud til en bolig på lige fod med andre, der bor i midlertidige boformer.

I Kirkens Korshær har vi gennem adskillige år gjort meget ud af at reetablere de forskellige kompetencer, så de netop bliver i stand til at komme i egen bolig igen. Alt for ofte henvises den enkelte til selv at finde sig en bolig med henvisning til, at det er selvforskyldt eller med andre finurlige henvisninger.

Men desværre er det bare ikke den mulighed eller det valg den enkelte kan bruge til noget. Og hvorfor ikke. Fordi den enkelte oftest gennem flere år som hjemløs eller udsat har gæld til boligselskaberne og øvrige.

Og præcis sådan er det, når det handler om gruppen at udsatte med gæld til boligselskaber. De forskellige små boligselskaber er fusioneret til større enheder og gælden forfølger de enkelte borgere.

Muligheden for at komme ind er minimal, idet gælden er for stor. Henvisningen til at spare op af kontanthjælp eller pension er ikke en mulighed, idet beløbet herfra kun lige dækker de daglige fornødenheder. Bankerne er afvisende og derfor forbliver den enkelte i botilbuddet langt længere end godt er.

En anden og væsentlig problemstilling er, at det ikke giver muligheder for de mennesker som gennem året henvender sig om en ledig plads i botilbuddet.

I 2016 handlede det om 91 personer, der kontaktede os om en plads på herberget.

Prins Hamlet spejderne og Kirkens Korshær indgår ”byggesamarbejde” for hjemløse

Helsingør med Kronborg og Hamlet Scenen bidrog i 2016 med intet mindre end en verdensmarkering af 400 året for Shakespeares død.

I den anledning – eller måske var det en anden, besluttede Prins Hamlet gruppen at yde en forskel.

Med Christian Lind Rasmussen, vinder af Helsingør Kommunes innovationspris 2016, i spidsen blev tanken om at bygge et shelter i haven på Stubben til virkelighed. I løbet af det tidlige forår og gennem sommeren stod byggeriet på.

Den 27. september blev shelteret endelig indviet ved en mindre ceremoni med deltagelse af først og fremmest de mange dejlige spejdere og en repræsentant for Spar Nord, som overrakte en check.

Udover Spar Nord er shelteret bygget med indsamlede midler fra Sct. Georgsgilderne, Hjem og Fix, Bygma Helsingør, Helsingør Skiltecenter, J.C. Pedersen og CO samt andre midler doneret til Stubben.

Udeliggerlivet på Stubben

Shelteret besøges jævnligt og i perioder dagligt af de mange hjemløse borgere, som til stadighed opholder sig på gaden i Helsingør.

Vi har med få midler forsøgt at skabe en mulighed, hvor overnatning og ophold tilstræbes værdigt, når og hvis de enkelte finder sig enige. Men som det er med så meget andet, er udeliggerlivet ikke altid lige hensigtsmæssigt eller harmonisk.

Det hænder, at der går ejerskab i shelteret. At enkelte får bygget rede. Indrettet deres egen lille etværelseslejlighed til meget frustration hos andre hjemløse.

Eller at den enkelte ikke helt kan finde ud af, at toiletbesøg foregår andre steder end i baghaven.

Udfordringer er der nok af, og valget kan blive, at vi må sanere og tilrettevise den enkelte eller de to, så mulighederne for overnatning i det fri gælder ligeligt og for alle med behov.

Seneste mulighed for de hjemløse i Helsingør er, at vi pr. 15.12.2016 kunne henvise til Frelsens Hærs nødovernatning. Tilbud som vi tænkte ville affolke shelteret. Men nej, livet i shelteret og baghaven til Stubben holder ved, fordi en misbrugers adfærd ikke lægges af vejen, men er der uanset om man ligger inden døre eller uden døre.

Vores konklusion er, at shelteret har sin berettigelse og er et godt alternativ til de hjemløse med hunde og problemstillinger, der ikke rummes andre steder end i den fri natur. J

Donationer som indtægt er et vigtigt tilvalg

Gennem alle årene har donationer været en vigtig og stor andel af økonomien til at drive botilbuddet Stubben. Og vi kan ikke påstå, at det er blevet mindre gennem årene. Tværtimod har vi nok aldrig modtaget så mange donationer, som i 2016. Og det takker vi så meget for. Ikke kun for donationerne – men også fordi så mange tænker på de mange, som ikke har så meget som størstedelen af befolkningen. De udsatte og fattige.

Donationerne består af meget forskelligt. Lige fra den frivillige arbejdskraft i butikkerne eller på Stubben til de store pengesummer, kollekter og andet økonomi, der pludseligt eller gennem årene ”dumper” ind på kontoen. Men også de mange effekter af forskellig slags, der gennem ugerne bliver tildelt os.

Når Spil Dansk dagen bliver en realitet gennem et fantastisk samarbejde med brilleforretningen Louis Nielsen, der gennem donation af gratis briller og tur til Tivoli, gør det muligt også at få en af deres medarbejdere til at spille op og virkelig været et skub af en musiker og sanger.

Eller når Kirkens Korshærs Landsindsamling giver indsamlingsbeløbet kr. 50.000 retur til det sociale arbejde i Helsingør.

En landsindsamling som rigtig mange af Helsingør Kommunes befolkning viste interesse for ved selv at gå med raslebøssen eller velvilligt donerede til. Og når Lene Nystrøm (Aqua Lene) valgte at donere noget af sit tøj til velgørenhed.

En god dag hvor især tilbagemeldingerne fra de frivillige lød på, at dørene var åbne og folk tilkendegav, at de gerne ville give et tilskud. Positivt at så mange mennesker var villige til at støtte op om landsindsamlingen, trods de mange andre landsindsamlinger, der havde været gennem året.

Nu ser vi fremad og afventer næste års Landsindsamling søndag den 26. november 2017. Erfaringerne har vi nu og vælger at tro på det bedste trods valgår, Black Friday eller, hvad der ellers vil vise sig hen ad vejen.

Vi vælger at tro på det bedste. Så kører det for os J

Uanset hvad, så kører det for os i Kirkens Korshær Helsingør, påstår vi med et smil.

I 2016 havde de frivillige i Byarbejdet sparet så mange penge sammen, at vi kunne købe en nyere brugt varevogn. En længe tiltrængt investering.

Gennem tiden føler vi os meget begunstiget af det gode samarbejde, vi har med Forsyning Helsingør. Det betyder, at vi dagligt må afhente mange og gode genbrugseffekter. Aftalen går ud på, at gode og brugbare effekter henstilles til containeren på Genbrugspladsen. Senere afhenter de gode frivillige og/eller aktiverede effekterne for senere at sælge dem i butikkerne.

En fantastisk positiv og dejlig ordning, som vi kun kan være tilfredse med. Vi sparer/afhjælper Helsingør Kommune for mange udgifter til forbrænding og de os økonomisk gennem salget. Det økonomiske overskud fra butikkerne går direkte til Stubbens drift.

Stor og nødvendig betydning at Byarbejdet giver overskud

Socialt og økonomisk har det en næsten uvurderlig betydning, at vi kan ernære det sociale arbejde på Stubben gennem genbrugsbutikkernes overskud og salg. Socialt betyder det utrolig meget for de 80 frivillige mænd og kvinder, som lægger en stor del af deres fritid i genbrugsarbejdet. Og økonomisk at vi hvert år kan overføre omkring kr. 500.000 til det sociale arbejde på Stubben.

Tænker med taknemmelighed på det store sociale arbejde, der udføres i genbrugsbutikkerne og i Varmestuen. Og på hvor fint det passer sammen med Kirkens Korshærs værdigrundlag – at møde det enkelte menneske, der hvor det er. Og på hvilken betydning kan det få i praksis for den frivillige og for dem, som er i aktivering eller kunde i butikkerne eller i Varmestuen.

Værdierne i det sociale arbejde på Stubben og i butikkerne.

Som udgangspunkt er det vigtigt, at vi møder mennesker, og anerkender det som værdifuldt. Vedkender os den forpligtigelse det er at have med mennesker at gøre. At udvise respekt og tillid til, at det enkelte menneske tager vare om sit eget liv, som det bedst kan.

At vi ikke tænker i fordomme og fordømmelser. Og at vi vedkender os et ansvar for det andet menneske og dets velbefindende, når vi er i selskab med dem. Men også at vi ikke tager det andet menneskes problemer på os og dermed let bliver en del af det andet menneskes problem.

Begreber som privat, personligt og professionelt er gode begreber at have med sig i det sociale arbejde.

Det er vigtigt, at vi kender egne grænser, så vi fortsat kan bevare overblik og profession også på den lange bane. At være personlig og professionel i socialt arbejde er gode begreber, der sammen med humor styrker glæden og lysten til at være med mennesker i meget svære situationer.

Det er vigtigt, at vi hver dag vedkender os disse forpligtigelser, så arbejdsglæden forbliver intakt.

Vi går ikke på kompromis med vore fælles værdier – Nærvær, omsorg, respekt. Vi ved, at vi hører til i det store fællesskab under Kirkens Korshær. Så når vi nu i 2016 – 2017 igen skal arbejde videre med Fundament og Fokus tager vi udfordringen op.

Hvordan og med hvem skal vi så alt dette fundament og fokus.

Udover vores samarbejde internt i huset og arbejdet i Helsingør generelt, er vi også indstillede på at arbejde på tværs af arbejdsstederne. At det bliver muligt for os alle at være i føl/praktikforløb. At vi deler de oplevelser og metoder, vi kan være stolte og glade for med andre i lignende eller helt andre arbejdsforhold.

At det bliver muligt for os at tænke lidt ud over vores eget lille / store sted og får lyst at tænke Kirkens Korshær som et hele og en landsorganisation, vi kan identificere os med på alle værdier.

Vi er godt på vej med alle de ændringer og foranstaltninger, der allerede sker på Hovedkontoret. Og vi skal være de første til at beklage, at der sker ændringer, da vi oplever og opfatter os selv som gode fremsynede korshærsmedarbejdere i ord og handling.

Derfor hilser vi alle gode intentioner om udvikling velkommen – men peger samtidig på, at det er vigtigt, at huske på hvilken baggrund og idegrundlag vi kommer fra.

Udover hvad vi internt i organisationen skal klare, findes der til stadighed opgaver med eksterne partnere, som vi også bliver nødt til at tage højde for. Vi ved, at vi måske skal tage imod flere brugere / andre målgrupper, end vi har tænkt ind i varmestuesammenhænge.

Mennesker som gennem mange år har været parkeret på kontanthjælp, og hvis levevilkår forringes år efter år, da kontanthjælp også har gennemgået forandringer og ikke giver samme muligheder, som tidligere.

Begreber som: ”at skulle kunne forudse”, at skal ”yde før du nyder” og mange andre udsagn og holdninger, lægges der op til i den socialpolitik, vi lever med nu.

Erhvervspolitik vil nogen kalde det, da vore brugere om nogen kaldes til samtaler og aktiviteter for at opfylde kravene for kontanthjælp.

Mange kan ikke leve op til det og bliver syge på mange forskellige måder. Ens for dem alle og deres sygdomme er, at de føler sig isoleret og ensomme.

Ikke at vi ser, at det ændrer sig, hvorfor udfordringen er, at målgrupperne efterhånden også langsomt ændrer sig.

Indsatser i misbrugsbehandlingerne, fri heroin og mange andre gode tiltag for de berørte har betydet færre af ”gamle misbrugere med næsen i sovsen”.

I dag er langt de fleste af vore brugere i Helsingør mennesker med ondt i sjælen, som søger vores fællesskab og interesse for det levende menneske!

Samarbejdet med Helsingør Kommune

2016 bød på mangeartede udfordringer, hvor kontanthjælpsreformen var en af dem. Vi oplevede at mange af vore gæster og beboere blev urolige for, hvilken betydning det måtte få for dem.

Mange breve med modsatrettede tekster var med til at skabe frygt og uro, som vi godt kunne være foruden.

I forbindelse med oplægget til de ændrede regler fik vi god hjælp af vore samarbejdspartnere i Helsingør Kommunes Ydelsescenter, der klarlagde regelsættet. De formåede ved den lejlighed af skabe en vis tryghed, trods gentagne breve efterfølgende, hvor det ikke var klart, hvad formålet med disse breve var.

Derfor oplagt at samarbejdet til Helsingør Kommunes Jobcenter og andre centre er vigtigt.

Senest er den ny tilrettede samarbejdsaftale med Center for Særlig Social indsats, der giver mulighed for at have et årligt møde, hvor blandt andet samarbejde og relationer os imellem kan plejes.

Men desværre ikke Helsingør Kommunes økonomiske forpligtigelse, som en naturlig del af denne.

Som tidligere skal vi hvert år ansøge Helsingør Kommune om driftstilskud, hvilket skønnes urimeligt, idet ingen i Helsingør Kommune vel forestiller sig, at Stubben med dens beboere og Varmestuegæster skulle være uden kommunal tilskud.

Og at ingen vel forestiller sig, at der skulle ske et mirakel, hvor der ikke var brug for et tilbud som Stubben og dens muligheder for hjemløse og udsatte mennesker.

Frivilligt arbejde er værdifuldt. Værdifuldt for dem der yder en frivillig indsats og endnu mere værdifuldt for dem, som modtager indsatsen. Men frivilligt arbejde er ikke gratis og kan ikke erstatte faglig professionelt arbejde. Tværtimod er mixet med frivillige og professionelle et godt og værdifuldt tilbud i socialt arbejde.

Kære politikere

Mit håb for det kommende valgår er, at I politikerne tager jeres ansvar på jer og vælger at støtte op om det frivillige sociale arbejde, der foregår i Kirkens Korshær og ikke kun lader det være ved snakken og den gode vilje.

Kom nu ind i kampen og afsæt kr. 300.000 årligt som et minimum i den kommende valgperiode. Må det være et valgoplæg hos jer alle.

Kirkens Korshær har haft base og socialt arbejde i Helsingør Kommune i over 40 år. Den 1. december 1987 flyttede den første beboer ind på Stubbedamsvej 10. Siden da har huset været hjem for udsatte mennesker med hjemløshed som et vilkår. Som det ser ud i årene der kommer, skønnes det ikke sandsynligt, at vi bliver overflødige.

I løbet af 1 ½ måned i efteråret 2016 kom der 25 nye gæster i vores varmestue. En mindre stigning af gæster på 6 % (fig. 1) er det derfor blevet til fra 2015 – 2016.

Ikke at det skyldes kontanthjælpsloft eller andet, skønner vi. Men nok mere en generel afmatning i den sociale og materielle situation de forskellige mennesker befinder sig i.

En afmatning der bygger på mange års forbliven i kontanthjælpssystemet. Hvor mulighederne for socialisering i det omgivende samfund er mere end håbløs med

den økonomi og psykiske situation mange befinder sig i.

I oplægget og overskriften til Kirkens Korshærs Landsindsamlingen 2016 var temaet Fattigdom. Må det nye 2017 blive mere inkluderende og mindre fattigt for alle mennesker hvor i verden de befinder sig.

Tak for et godt og indbringende år med mange gode oplevelser og flotte donationer. Velkommen til et nyt og glædeligt år med gode udfordringer.

 

Leder Anette Lauritsen