Hvad laver man som frivillig i varmestuen?

Sammen med de lønnede medarbejdere, hjælper de frivillige med nogle af dagens praktiske  opgaver så som at lave kaffe, skære brød, vaske op, sælge kaffe osv.

En anden vigtig del er omsorgsarbejdet,  er samværet med varmestuens brugere. De har brug for nogen at tale med om dagen og vejen, nogen der vil lytte til deres historie og oplevelser. Man udretter ikke mirakler eller frelser nogen i varmestuen, men man er med til at gøre dagen “lidt” bedre for andre.

Som frivillig i varmestuen møder man mange spændende mennesker, og man er omgivet af gode kollegaer. I varmestuen møder man også mennesker, som har mange og store problemer. Derfor skal man have et personligt overskud, så man kan være noget for andre.

Har du lyst til at være frivillig i varmestuen?

Har du overskud, energi, lyst og tid i din hverdag til at gøre/være noget for andre mennesker?

Kontakt gerne leder af Stubben Line Pinstrup: http://helsingor.kirkenskorshaer.dk/om-os/kontakt/

En af de frivillige i varmestuen udtaler:

“Jeg henvendte mig til Kirkens Korshær, da jeg havde hørt, at de brugte frivillig arbejdskraft, og at jeg måske der, kunne være med til at gøre noget nyttigt. Efter samtale med Kirkens Korshærs daværende leder Anette Lauritsen blev jeg ansat som frivillig medarbejder i varmestuen, og fik tilbuddet om at være med en ugentlig vagt i varmestuen.

I den tid hvor jeg været frivillig, har jeg været med i de praktiske ting som gøres for at få varmestuen til at fungere, men nok det vigtigste; bestræbt mig på at være til rådighed som menneske ved bl.a. at lytte og være parat til at kunne rumme andres livshistorier, som ofte er meget anderledes end min egen.”