Herberget Stubben er det daglige hjem for 11 mennesker, i en kortere eller længere periode.

Botilbuddet er fordelt på tre enheder. Fælles for alle beboerne er, at der skal betales husleje, der varierer mellem 3000 – 3100 kr. inkl. morgenmad og varm middagsmad. Der er ingen begrænsning på, hvor længe en beboer kan bo på Stubben.

Vi tilbyder bo-mulighed til både mænd og kvinder.

Ved indflytning skal  borgeren indskrives i et boligselskab. Der kan ikke siges nej til en bolig anvist af et boligselskab. Aldersfordelingen varierer mellem 18 – 65 år. Beboere og personale indgår i et samspil omkring hverdagens gøremål.