Kirkens Korshær i Helsingør

Kirkens Korshær i Helsingør tror på værdien af, at bygge bro mellem mennesker, da vi alle har noget godt at give til hinanden.

Kirkens Korshær er en landsdækkende folkekirkelig hjælpeorganisation. Kernen i korshærsarbejdet er altid kærlighed, aldrig fordømmelse.

Sct. Nicolai-tjenesten

Sct. Nicolai tjenesten i Helsingør startede i 1975 i Vestervang Kirke med 20 frivillige.

I december 1998 blev Sct. Nicolai-tjenesten i Helsingør nedlagt, fordi færre og færre mennesker ringede til tjenesten i Helsingør. Du kan fortsat kontakte Sct. Nicolai-tjenesten i København på tlf.nr. 70 120 110 eller 33 12 14 00, hvor de sidder parat ved telefonen.

Du kan også læse mere om Sct. Nicolai tjenesten her: http://www.sctnicolaitjenesten.dk/

Besøgstjenesten

Besøgstjenesten blev oprettet i 1976, hvor der var 12 medarbejdere og 5 klienter.

Gennem tiden har besøgstjenesten haft mange funktioner. Desværre er der igen stort behov for en besøgstjeneste, hvorfor vi p.t. arbejder på at genoprette besøgsvennetjenesten.

Derfor har vi indledt et godt samarbejde med de forskellige plejehjem i Helsingør Kommune.

Frivillige, ansatte og ensomme gamle møder hinanden over en kop kaffe og en hyggelig snak.

Varmestuen

Varmestuen åbnede den 6. oktober 1976 i annekset i Vor Frue Kloster. Der var åbent hver onsdag fra kl. 19 til 23, hvor der kunne købes mad og kaffe til en billig penge.

I dag er varmestuen dagligt mødested for rigtig mange mennesker og har dagligt åbent mellem kl. 8.30 – 15.00.  Alle er velkomne.

Herberg

I 1987 åbnede Kirkens Korshær dørene for nødherberget Stubben. Her var plads til fire beboere i kommunens husvildeboliger på Stubbedamsvej 10, hvor kommunen kvit og frit stillede kælder- og stuetage til rådighed. I 1990 blev herberget udvidet med 1. sal , i løbet af 90-erne overtog Kirkens Korshær 2. sal. I dag er der plads til 11 beboere på Stubben.

Korshærrådet

Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs arbejde i Helsingør er der nedsat et Korshærsråd som består af følgende medlemmer:

Formand Peter Borring Sørensen, næstformand Birger Stein Christensen,  Bent Møller, Ingolf Erbs, (repræsentanter for de frivillige) Annette Mathiesen og Vibeke Prieme, Korshærspræst Jørgen I. Henriksen, Ass. Tine Johansen og Leder af Kirkens Korshær i Helsingør Anette Lauritsen.