Nyheder

Kære alle gæster, beboere, følgere på alle sociale platforme, lokale handlede og samarbejdspartnere i både offentlig og ikke mindst privat regi.

Her fra Stubben sender vi jer alle de varmeste julehilsener, og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Jul og Nytår på Stubben ser således ud…

24. december – Stubben holder åben juleaften, for de ca 35-40 tilmeldte beboere og varmestuegæster, der ønsker at fejre juleaften på helt traditionel vis med dejlig julemad, julesange, kaffe / knas og julegaver. Kasper og Kirsten og deres  juleteam åbner dørene fra kl. 17 – med spisning kl. 18.

25. december  – Stubben er lukket.

26. december – Stubben er  åben 2. juledag, for de ca. 30 tilmeldte varmestuegæster. der har lyst til at nyde en traditionel julefrokost med efterfølgende kaffe/knas og ikke at forglemme julebingo. Dørene åbnes  fra kl. 11.30 – med spisning kl. 12.

I mellem dagene d. 27/12 og 28/12 er Stubben åben på normal vis.

31. december – holder Stubben lukket.

1. Januar  – holder Stubben lukket.

d. 2 Januar åbner vi igen dørene til Stubben og vi glæder os til igen at se alle i 2019.

 

 

 

ÅRSBERETNING 2017

Af Anette Lauritsen / Kirkens Korshær i Helsingør

Stubben som botilbud i Helsingør gennem 30 år

”Lad aldrig Korshæren blive kendt for hvad den var i går, den må være kendt for dens indsats netop her og nu. At kunne sige, at Kirkens Korshær ikke er, hvad den har været, er det bedste bevis for dens livskraft”

Citat af daværende rådsformand og nuværende frivillig Kirsten Busch

Korshærens historie i Helsingør startede for 43 år siden den 1.11.1975 som en samtaletjeneste under Sct. Nicolaitjenesten. 12 år efter den 1.december 1987 flyttede den første beboer ind på herberget Stubben. Dengang som nu var der mennesker, som manglede et sted at bo. I starten var det under beskedne forhold og kun for kælder og stueetage. Helsingør Kommune brugte selv resten af det store og dejlige hus til genhusning af mennesker med mangeartede problemstillinger. Efterhånden som årene gik, og Helsingør Kommune blev opmærksomme på behovet for et sted som Stubben, kom flere kvadratmeter til.

Sådan er det gået gennem de sidste 30 år. Kirkens Korshær er stadig så heldige at være lejere af huset på Stubbedamsvej 10. Beboerne er dog ikke de samme, da vi konstant arbejder på at ”klargøre” vore beboere til en egen bolig i det omgivende samfund. Ikke altid lige nemt, da det kræver, at vi får stillet boliger til rådighed, som den enkelte kan matche økonomisk og størrelsesmæssigt.

I 2017 har mulighederne for egen bolig været væsentlig bedre end de seneste mange år. Vores tidligere statistik viste, at vi en gang om året fik en beboer i egen bolig. I 2017 kom hele 5 beboere ud i egen bolig. Noget af et hit for de enkelte. Og for os en god anledning til at kigge efter nye beboere med behov for tag over hovedet. En opgave som desværre er lettere end at finde et job til selvsamme målgruppe. Sidstnævnte er sværere end som så, men dog et mål på lang sigt.

Om det er den øgede opmærksomhed på behovet, beboerne og personalernes vedholdende kontakt til boligselskaberne eller vores samarbejde med Helsingør Kommune, der har muliggjort det. Ja, det står hen i det uvisse. Et er klart, samarbejdet med Helsingør Kommune har været nemmere det seneste år.

  • Samarbejdet med Helsingør Kommune.

Vi oplever et tættere samarbejde med Helsingør Kommune i den fælles mission for det gode helhedsorienterede arbejde inden for det sociale felt. Vi vil altid være deres samarbejdspartner uanset hvilke holdninger og overskrifter, der giver anledning til meningsudvekslinger. At vi har forskellig tilgang til det enkelte menneske og dets problemstilling, ud fra de rammer vi arbejder under, er en kendsgerning. Et faktum. Og at vi respekterer hinandens forskelligheder og holdninger er nødvendigt og værdifuldt.

I Kirkens Korshær forsøger vi at markere vores position, som dem, der gerne vil være det ekstra salt og krydderi for mennesker i nød. At være fristed og værested for dem, der har det sværest i vores samfund, men husker også på, at alle mennesker har brug for at der bliver stillet krav. Derfor nu også at være et sted, hvor aktiviteterne blomstrer. Vi ønsker at vi i fællesskab kan bringe mennesker fra sted til sted.

Kontakten mellem de enkelte sagsbehandler og jobkonsulenter fungerer godt. Vi bliver i mange henseender brugt i samarbejdet med at motivere og ”klargøre” den enkelte borger til job, uddannelse eller behandling. Det har sit formål, og vi ved, at vi er gode til det.

”Aktivitetstilbud til funktionelt hjemløse med henblik på at tilnærme sig arbejdsmarkedet”. Projektet er støttet af Socialstyrelsen (PUF) med kr. 200.000 til i perioden 1.6.17 – 31.5.18.

Et projekt som involverer haven, garagen i Klostergade, de øvrige genbrugsbutikker, frisbee i Smørhullet og meget mere, har været noget af et hit og en solstrålehistorie af de store. Tak til Rolf som tovholder og mentor for din indsats. Så dejligt og udviklende.

Varmestuegæster, frivillige og beboere har med hver deres involvering gjort dette projekt muligt og til den succes, det er. Det har været med stor glæde, at vi har fulgt hverdagen og de forskellige udfordringer, der har været. At opleve vore beboere gå ind i det med et flot engagement. Og opleve dem tage ansvar for salget af effekter de har samlet gennem ugen i genbrugsbutikkerne. Tænke garagen i Klostergade ind som butikken, hvor de samlet har solgt for 25.000 lørdag efter lørdag, er noget af en bedrift. Og det er da ikke uden en vis stolthed, at vi byder initiativet velkommen og tror på, at det nytter at lade ansvar og initiativ være emner også blandt socialt udsatte.

Vi er benovede over engagementet og ser frem til, at vi i 2018 fortsætter, hvor vi slap med have, frisbee og garagesalg.

Vi ved godt, at vi i Kirkens Korshær står for at tilbyde frirum og varmestue med anonymitet som det fornemmeste. Og sådan er det også hos os for dem, som har brug for det. Men vi må også erkende, at hvis vi skal leve op til Kirstens udsagn om, at Kirkens Korshær ikke er, hvad den har været, er det bedste bevis for dens livskraft” Ja, så er vi stolte over vores fælles indsats. For vi bevæger os og udvikler os i mange forskellige retninger. Giver differentierede tilbud og tager vare på den enkelte ud fra dennes forudsætninger og viljer. Rum til forandring og til at forblive det menneske du er, er vigtige ingredienser i vores metoder på Stubben.

  • Landsindsamlingen 2017 og søndag den 25. november 2018

En sådan opgave kommer ikke af sig selv. Der skal bruges mange hænder og stort fodarbejde. Så er det, at vi igen bliver glad og forundret, til trods for andres holdninger til disse vore gode mænd og kvinder i vores varmestuer. For hvem var det, der som de første meldte sig som indsamlere og gerne med den samme rute som sidste år. Ja, det var vore beboere og varmestuegæster. Super flot og vi kan kun have dyb respekt for deres engagement og arbejdsomhed for dette hus. Også de gode frivillige borgere, som på alle måder har været drivkraft skal have en stor tak for opfindsomhed og velvilje

Nu er det så spændende om vi også ser dem ved landsindsamlingen søndag den 25. november. Lad os håbe det. Og måske ideerne om at lave noget helt anderledes og samle penge ind til Stubben også kan blomstre i det nye år. Vi tror på det, men ved at det kræver sin mand og kvinde at mande sig op til at gå ud på gader og stræder med indsamlingsbøssen i hånden. Derfor er alternative metoder også mere end velkommen, så vi samlet kan få flere penge i kassen til det sociale arbejde.

  • Økonomien som en anstrengt faktor i det sociale arbejde

Det er her, at det er svært at drive et sted som Stubben. Vi gik faktisk ud af året med et underskud på kr. 900.000. Ikke at vi normalt kommer ud med et overskud på Stubben. Nej langt fra. Men dette underskud gav anledning til, at vi måtte kigge ind ad og overveje, hvad vi kunne gøre fremadrettet. En overvejelse var, at vi måtte se på, om vi kunne klare os med en mindre i køkkenet. Hannah´s barsel og opsigelse betød derfor, at Rådet så sig nødsaget til at afstemme økonomi og personaler, hvilket afstedkom at vi pr. 1.10.17 blev end mindre i personalegruppen.

Tre forhold som primært gav anledning til det store underskud var:

  1. Afslag i 2016 på PUF midler kr. 300.000
  2. Personale på barsel med ansættelse af vikar
  3. Mindre salg i genbrugsbutikkerne og af varm mad fra varmestuen.

Afslaget på midler fra Staten kan vi ikke gøre så meget ved. Men kun forsøge igen i 2018. Men at vi er op imod mange forskellige kræfter på genbrugsmarkedet, det kan mærkes i meget høj grad. Vi oplever, at Helsingør i den grad er blevet centrum for genbrugsmarkeder af alle slags. Private initiativer med stigereoler og andet skyder op. Frivillige hjælpeorganisationer som os selv kommer til og sidst men ikke mindst alle de private, som gerne sælger deres flotte og dyre effekter over nettet for selv at score gevinsten. Sådan at vi gennem de seneste år oplever stadig større afmatning i indleveringen både kvantitet- og kvalitetsmæssigt. Det mærkes. Vi tænker og håber, at vi skal overleve i den kreds af initiativer, men dog at det er svært.

Men så trøster vi os med, at vi er den eneste frivillige organisation i byen, som lader penge gå direkte til det sociale arbejde i Helsingør. Nemlig at pengene fra salget i genbrugsbutikkerne udelukkende går til Stubben.

Det ved vi at rigtig mange sætter stor pris på og som sådan også støtter op om. Derfor tak til de frivillige, som har været meget gode til at melde sig som hjælpere i køkkenet og udvist forståelse for situationen. Men dog med den begrænsning at alder og helbred ikke holder på lang sigt. Og da det heller ikke har været det letteste for madmor at medvirke til, bliver noget af næste års opgave derfor også at se på personaleressourcerne.

Opgaven med at skaffe penge til at mindske næste års underskud betød, at diverse politikere og befolkningsgrupper i Helsingør satte sig i sving med at finde den manglende økonomi. Jeg blev derfor anmodet om at komme med en ansøgning om en ekstra bevilling på kr. 200.000. Vi håber at det lykkes for politikere at finde beløbet.

For de kommende år har Helsingør Kommune givet tilsagn om økonomisk støtte på kr. 300.000 samt huslejefritagelse. Dog således at vi hvert år fremsender ansøgning i april, idet bevillingen tages op hvert år. Et tilsagn vi er glade for.

Vores ønske om at man politisk i Helsingør Kommune ville overveje muligheden for, at vi fik en længerevarende bevilling, tænker vi er løst en lille smule med den seneste udmelding. Det betyder meget for os, sådan at vi ikke hvert år skal stå med ”hatten i hånden”   –  da alle i dette samfund ved, at hjemløse vil være at finde i et samfund, der bevæger sig i en retning, hvor dem der har skal få og, dem der mangler må gå. Det er sådan vi oplever det. Statistikker viser, at færre hjemløse bliver der ikke.

  • Helsingørs borgere er fantastiske

Et fantastisk initiativ er taget i befolkningen til fordel for Stubben. Mange har doneret af egen økonomi. Andre igen via firmaer. Helt fantastisk. Og meget dejligt at opleve dette sammenhold omkring arbejdet på Stubben. Men også den seneste politiske debat, der har været omkring vores manglende økonomi, har været utrolig. Vi vælger at se positivt på det og tro på, at det ikke kun handler om, at 2017 var valgår.  Men at der også i de kommende år vil være velvilje politisk til det sociale arbejde blandt udsatte i Helsingør.

Hele den lokale Presse har været og er til stadighed lydhøre overfor vore henvendelser om mediedækning, når det har spidset til med mangt og meget i nyhedsstrømmen. Omvendt bliver vi også ofte inddraget som kommentatorer på forskellige problemstillinger, der måtte herske blandt brugere eller politiske udmeldinger.

Mange er de fonde og humanitære organisationer og sammenslutninger som Rotary, RoundTable, Helsingør Menighedspleje, Living Invest og mange flere, som gennem året har støttet os.

  • Hjemløs, boligløs og funktionelt hjemløse.

Alle begreber, som giver tanker til mennesker, der mangler en bolig. Og aldrig har der været så mange uden bolig i Helsingør Kommune. (91 henvendelser i 2016 og 67 i 2017) En kommune som har mange indbyggere med gode indtægter, og som måske derfor heller ikke har tænkt så meget i billige boliger som et behov. I 2018 vil diverse byggerier med henblik på billige boliger være indflytningsklare. Men indtil da afventer vi også her. Og måske er det slet ikke det, vi venter på, men måske mere tilbud der går i retning af det bofællesskab, vi har på Stubben.

Mange bolighjemløse tilkendegiver, at det er svært at flytte ud alene i en bolig. Og at de gerne bliver boende og forbliver i fællesskaber, som dem vi har etableret med dem her. Derfor er vi også ærgerlige over, at vores projekt fra 2016 ”På herberg. Vi er her stadig” fik afslag. Et godt projekt, der ville betyde at flere af vore beboere ville have fået mulighed for at afprøve egen bolig under mere rolige og hjemlige forhold og andre nye bolighjemløse ville kunne få tage over hovedet. Og endelig det mest fantastiske, at vi ville kunne have ændret lidt i vores funktionalitet på den måde, at den lille lejlighed ville kunne omdannes til natherberg over hele året.

Men vi tænker fremad og glæder os over, at 2018 også vil blive udfordrende og, at der forhåbentlig er løsninger på vej, som vi også kan bruge.

  • Brugt tøj og gode frivillige har vi mange af

Vi har rigtig mange frivillige, som på hver deres måde er med til at give Kirkens Korshær i Helsingør et løft. Ca. 135 frivillige som hver dag sørger for at holde butikkerne åbne og varmestuen varm og i gang.

Butikkernes frivillige som tjener gode penge til det sociale arbejde på Stubben. Ikke altid uden problemer for de frivillige, som mange gange må stå for skud for mangeartede tiltaleformer og udfald fra kunderne. Især når den frivillige må sige nej tak eller afvise effekter som bohave eller tøj i en mindre salgbar stand. Og som kun betyder, at det koster penge og energi for os, når vi må bortskaffe disse ikke salgbare effekter. Det er ikke altid lige let at forstå for den, der gerne vil give, at vi ikke kan sælge varen eller forære tøjet til en hjemløs. Men som alle ved, er vi alle bevidste om, hvad vi gerne vil have og, hvad vi ikke vil have. Og ligeså har et menneske, som er hjemløs det. Lad det forblive sådan. Lad værdigheden sejre trods hjemløshed.

Et er vist. De frivillige gør det godt. Og det er vi taknemmelige for. Uden dem var vi ilde stedt.

Den 29. marts er det faktisk 26 år siden vi købte Nicolaigården. Og det vil naturligvis blive fejret med kaffe og kage.

Altid mulighed for at fejre os selv. Fejre at vi er og har været i mange år i Helsingør. At vi formår at holde gang i et projekt, som er en supertanker, man ikke bare lige vender rundt eller laver om på uden penge eller ballade.

En flot donation fra Konventum (tidligere LO skolen) fredag den 1.12.17 kl. 18, blev derfor rammen om en skøn fest med dejlig underholdning af mange forskellige kunstnere, heraf vores egen frivillige Jørgen med band, som tog sig af at sætte gang i dans og underholdning sammen med de to andre aktører. En helt igennem dejlig aften og årets julegave til de frivillige, medarbejdere og beboere.

Men også en tur til Kongens Baghave i Fredensborg, hvor vi hver især kom frem af egen kraft, har vi været på. Vi blev forplejet med kaffe og kage og dejlig underholdning om Fredensborg Vandrehjem af Charlotte og hendes mand Anders samt en dejlig spadseretur i den store slotshave.

  • Fremtiden

I 2018 får vi brug for at renovere indenfor på Stubben i beboernes fællesområder. Vi skal have malet diverse steder. Have nyt lys i fællesrummet og nyt inventar forskellige steder. Beløb vi ikke har kunnet budgettere med, men som vi håber at kunne finde penge til i fonde eller på anden vis. En opgave som ikke har været efterset i over 17 år. Så mon ikke det er på tide, at vi får lidt gode farver og lys over land. Beboerne fortjener om nogen, at der er gode og sunde rammer omkring dem og deres værested.

Personalesituationen byder også på afklaring, da vi som gruppe og team ikke kan få dagen til at hænge sammen uden en ekstra hånd i køkkenet. Netop fordi køkkenet af alle er rammen om det gode møde. Det sted hvor alle de donerede grønne råvarer forarbejdes spiseklare. Det sted hvor duften og energien til de mange sultne maver skal kanaliseres fra og, hvor det er vigtigt, at også harmonien blandt de ansatte kan blomstre.

Arbejdsmiljø som tema vil igen være at finde på dagsordenen til de forskellige møder i det kommende år. Arbejdspladsvurderingerne skal vi alle igennem trods de frivilliges udsagn om, at de troede, at de var færdige med det.

Herunder skal der også tænkes på nye friske frivillige. Det kræver, at vi tænker i, hvordan vi får frivillige til fortsat at søge os, trods de mange andre frivillige organisationer og deres tilbud.

Det gode udgangspunkt er, at vi er lokale og yder en social indsats for alle mennesker i denne by uanset udfordring med psyken, misbruget eller ensomheden. Alle er velkommen på Stubben eller i butikkerne.

I butikkerne synes der ikke at skulle investeres det helt store. Undervejs gennem året vil der altid være noget, der trænger til en hjælpende hånd. Beløb som er afsat på budgettet.

Jeg tror vi alle synes, at det har været et travlt og aktivt år, der har givet rigtig mange udfordringer. Ikke just så meget tid til at sætte os sammen og få eventuelle opdateringer i vores værdigrundlag og aktiviteter helt på plads. Men det ligger i vores bevidsthed og DNA, at vi efterlever de gode medmenneskelige værdier hver dag og tænker, at et papir ikke gør det alene. Men at det er godt at have det på skrift og tage det frem, når vi har brug for at mindet om det.

Vi har lavet nye Go-Cards om Stubbens aktiviteter til varmestuegæsterne, som ligger fremme på bordene og i butikkerne og lige til at tage med sig ud i verden.

Stubbemarkedet lørdag den 2. juni kl. 11 – 15 er også et godt og vedvarende initiativ, der kommer mange mennesker i Helsingørarbejdet til gode. I 2018 får vi besøg af den tidligere chef for Kirkens Korshær Bjarne Lenau Henriksen, som åbner markedet og giver et lille historisk rids over Korshærens arbejde i landet og i Helsingør. Vores eget mandskor har igen beredvilligt sat sig på den musikalske scene sammen med Jørgen og hans band. Og så byder markedet på mindre justeringer – men i det store og hele er det igen et marked, hvor alle sejl er sat til fest og hyggeligt samvær med salg for øje. Ikke kun varer – men i særdeleshed hele Korshærens mission og værdi for samfundet i Helsingør.

Endelig er vores repræsentation i et netværk på landsplan en god opgave. Formålet er, at komme med ideer og erfaringer til, hvordan Kirkens Korshær kan arbejde med dokumentation. Samarbejde med det offentlige betyder, at vi skal kunne dokumentere, hvad det er vi gør, hvorfor og hvordan. At vi til stadighed forstår, at intet er statisk og, at vi med måske med dokumentation og metodeudvikle kommer et skridt nærmere en forståelse eller afklaring af, hvordan vi hjælper disse mennesker bedst, som kommer hos os.

I Kirkens Korshær i Helsingør er vi langt fremme med dokumentation af de forskellige indsatser. Men vi arbejder stadig på at udvikle og forny os og gerne og bedst i samarbejdet med borgeren.

Og sådan hænger det hele sammen. Ikke at være kendt for hvad vi var, men for hvad vi gør her og nu og de værdier, der ligger bag.

Velmødt i 2018 siger vi alle i Kirkens Korshær Helsingør

Gennem de seneste år, har der været manglende tilslutning til aftenvarmestuen, så efter mange drøftelser og overvejelser lukker vi aftenvarmestuen ned, og istedet tilbyder vi  fremover Ad Hoc arrangementer, som brunch eller bioaftener og andre brugerønskede aktiviteter.