Nyheder

PÅSKEFROKOST 2020

Påskesøndag d. 12/4-20 inviterer vi varmestuegæster og beboere til påskefrokost på Stubben. Vi tilbyder et dejligt lille arrangement der begynder kl. 12 med lækker mad, kaffe og lidt sødt og ikke at forglemme det helt utroligt populære PÅSKEBINGO spil. Så meld jer til nogle dejlige timer med god mad, hygge og fællesskab på en ellers så stille påskesøndag.

Tilmelding nødvendigt. Se opslag på opslagstavlen i varmestuen

Stubben er lukket på følgende dage / Helligdage i 2020

d. 9/4 – Skærtorsdag

d. 10/4 – Langfredag

d. 13/4 – 2. påskedag

d. 8/5 – St. Bededag

d. 21/5 – Kr. Himmelfartsdag

d. 1/5 – 1. Maj

d. 1/6 – 2. Pinsedag

d. 5/6 – Grundlovsdag

d. 24/12 – Juleaften (kun for tilmeldte deltagere til juleaftens-arrangement)

d. 25/12 – Juledag

d. 26/12 – 2. juledag ( kun åben for tilmeldte deltagere til julefrokosten)

31/12 – Nytårsaftensdag

Årsberetning 2019
Afholdt ved Nytårskur for frivillige og beboere på Stubben d. 15. januar 2020.
Af Jette Nørgaard Rosenkrantz
Leder af Kirkens Korshærs varmestue og bofællesskab Stubben i Helsingør

2019
Et begivenhedsrigt år – et omskifteligt år for både Kirkens Korshærs arbejde som organisation, for genbrugsarbejdet, for beboerne og det sociale arbejde på Stubben.
Først TAK for tilliden og ansættelsen. Som jeg sagde i min tale den første dag på Stubben, så ved jeg, at jeg indtræder i en stilling, hvor der er en tung arv at løfte efter Anette – og som én sagde til mig, ”…det er nogle store sko du skal fylde ud.” Og jeg er ikke i tvivl – og jeg vil gøre mit bedste.
Jeg er ikke en ny Anette – og tænker og tror ej heller, at jeg skal være det.
Som Korshærsrådet sagde til mig – ”Du skal være dig og gøre det på din måde.”
Jeg er af den holdning – at vi hver især, uanset om vi er beboer på Stubben, Korshærsråd, medarbejder, frivillig det ene eller andet sted i Kirkens Korshær – så er vi gensidig afhængig af hinanden for at lykkes i den opgave eller funktion vi har. Det har jeg blik for og det bærer jeg med mig ind i arbejdet i Kirkens Korshær. Jeg er glad for at være ansat i huset – og jeg er glad for, at det rummer stor grad af samarbejde og netværk med jer, som er udenfor huset og i andre grene af Kirkens Korshærs arbejde.
TAK fordi I vil komme i dag. Vi er vigtige for hinanden.
Nu til året der er gået….
Sidste års arrangement i starten af 2019 handlede blandt andet om en præsentation af de organisationsforandringer, som Kirkens Korshær stod overfor. Korshærschef Helle Christiansen var inviteret til at introducere disse. Nu er der gået et år hvor nogle af disse forandringer er blevet sat i søen, både i genbrug og i det sociale arbejde – det har været et år med nogen bølgegang omkring disse ændringer – både i det sociale arbejde og i genbrugsarbejdet. Min fornemmelse er, at nu er bølgegangen ved at stilne af, kursen kan sættes.
Nu står vi overfor 2020, hvor vi skal give de forskellige tiltag vind i sejlene og hver især medvirke til at tiltagene bliver til glæde og gavn for mennesker, som på forskelligvis kan være udsatte, i krise, ensomme, i misbrug, hjemløse, psykisk sårbare eller udfordrede på anden måde. For det er dét vi i Kirkens Korshær kan og vil – hjælpe, støtte, gå ved siden af, tjene penge til det sociale arbejde, så en både samfundsmæssig- og næstekærlig opgave kan løftes på bedste vis i fællesskab ud fra Korshærens værdier:
Nærvær, respekt og omsorg.
Dét er en opgave vi sammen har uanset hvilken funktion vi er frivillig eller ansat ind i.
TAK
De organisationsændringer, som i Kirkens Korshær på landsplan blev sat i søen i 2019, skal vi give medvind i 2020. De skal nu have liv sådan at genbrugsarbejdet bliver styrket, og der bliver mulighed for at få flere penge i kassen på forskellige måder. Jeg har været ude at hilse på jer i de forskellige genbrugsbutikker – hvor er de fine, hvor gør I det godt og hvor kan man købe mange gode ting hos jer. Jeg forstår også, at det har været et omskifteligt år hos jer i forhold til at lære nye tekniske ting – at I flere steder er trængte på frivillighed og har behov for flere frivillige hænder. Opgaven er stor. Jeg vil gerne sige TAK til hver enkelt af jer i dag. I har om nogen gået en ekstra mil, er blevet strukket i læring og tålmodighed omkring nye betalingsmåder i genbrug.
TAK fordi I gjorde det – TAK fordi I er her i dag.
Jeg vil også gerne sige TAK til jer, der er her fra Fingerbøllet i Mørdrup Kirke. I strikker, syr og hækler, reparerer i den gode sags tjeneste. Jeg har været ude at besøge jer to gange – det er virkelig et prisværdigt arbejde, I gør. Der kan man tale om lang og tro tjeneste i et kirkeligt formål.
Og TAK til Annette Mathiesen, som har været ude på jeg ved ikke hvor mange julemarkeder, loppemarkeder, bycentre og andre steder, hvor hun har solgt både håndarbejde og genbrugsting i Stubbens tjeneste – vi kunne høre fra felten, hvor det sælges, at der er stor brug for Fingerbøllets og andres indsats og håndværk.
Og TAK til jer frivillige på Stubben som troligt møder op på jeres faste dage – og gerne tager telefonen, når Kirsten ringer og starter med at sige med smil i stemmen: ”Hvordan har du det??” ”Går det godt?” og fortsætter med ”…Du kunne vel ikke komme i morgen…?” Og det gør I, hvis I kan.
TAK for jeres indsats, fleksibilitet og trofasthed.
Og det er det der er det fine med frivillighed – at vi med hver vores funktion arbejder på samme sag: Kirkens Korshærs arbejde blandt mennesker, som på forskelligvis og forskellige tidspunkter i livet kan have brug for støtte – respekt, nærvær og omsorg – for at genfinde fodfæste på sin vej videre i livet.
Det er det vi vil – vi vil det samme!
Særligt velkommen til alle jer, som er kommet til i 2019, som nye frivillige i Kirkens Korshær. Jeg håber, I finder jer en plads og er blevet inkluderet i fællesskabet. Tak; fordi I vil prioritere jeres tid som frivillig i Kirkens Korshær.
Jeg vil også gerne sige TAK til jer, som af forskellige grunde i årets løb har måtte stoppe i det frivillige arbejde – TAK for de mange timer I har lagt og den forskel I har været med til at gøre for andre mennesker.
Der er også mennesker, som vi har mistet – frivillige, som har måttet sige farvel til livet. Flere af os kender- og ved om nogen på forskelligvis. I dag vil vi også mindes hver enkelt af dem, som vi har på hjertet med et: TAK – og ære være deres minde!

Vi er her alle i dag, fordi Kirkens Korshærs arbejde i Helsingør og omegn giver mening lokalt.
Vi har forskellige funktioner – og alle er lige nødvendige og lige vigtige for at arbejdet lykkes til glæde og gavn for mennesker.
Det er som med den bibelske historie, at vi alle er lemmer på et legeme. Og vi har hver vores funktion og personlighed for at udfylde den plads og det ansvar vi er blevet givet for at hele legemet fungerer, trives og har det godt. Vi kan lide med hinanden og vi kan glædes med hinanden.
Vi har hver vores opgave – hver vores ansvar i den samme sags tjeneste.
Stubben
Min årsberetning fortsætter med at handle om Stubben, fordi det jo er det som jeg er ansat til lede, løfte og udvikle sammen med beboere, medarbejdere, frivillige og korshærsrådet.
Genbrugsleder Henrik er ansat til at lede og varetage ansvaret for genbrugsbutikkerne. Det er én af de organisationsmæssige forskelle, som er kommet til i 2019. Og – genbrug og det sociale arbejde er gensidigt afhængige af hinanden for at lykkes med at løfte Kirkens Korshærs opgave.
Derfor er vi alle samlet her i dag!
Årets gang på Stubben inddeler jeg i en tredeling, da jeg selvsagt ikke var en del af Stubbens arbejde indtil 1. november 2019:
Det første halve år under Anettes ledelse.
De næste 4 måneder med Tine som stedfortræder
De sidste to måneder med mig som leder for Stubben.
Det første halve år
Jeg ved, at mange på forskelligvis har takket Anette for hendes indsats – og for hendes offentlige engagement i forhold til vilkår og indsats over for mennesker, som er socialt udsatte på forskelligvis. Og jeg synes det er helt på sin plads også i denne årsberetning at takke Anette for hendes mangeårige indsats.
Lad os give hende et bifald for det i dag – og – også et tillykke med Helsingør Medaljen, som Helsingør Kommune gav Anette i december måned for hendes sociale indsats i Helsingør Kommune.
Som jeg har hørt årets gang refereret startede 2019 ud med på mange måder at være ligesom det plejer på Stubben – både i forhold til beboere, dagligdagen i varmestuen, frivillighed og aktiviteter som yoga, fodterapi og frisør gik sin vante gang. Der blev dagligt serveret både morgenmad og middagsmad og både omsorgen og den muntre stemning fulgtes ad hånd i hånd. Der blev som vanligt ansøgt om huslejefritagelse og 300.000 kr. i driftstilskud i Helsingør Kommune, som er både vigtig og afgørende nødvendig for driften af Stubben.
Derefter blev Anettes opsigelse modtaget og mange ting skulle køres i stilling – både i forhold til afslutning af mange arbejdsopgaver, videregivelse af opgaver – og Anette, senere Tine, gjorde hvad de kunne for at overlevere ansvaret for genbrugsdelen til Henrik Andreasen, som han nu skulle have ansvaret for det.
Der blev arrangeret en flot afskedsreception, hvor mange både beboere, medarbejdere og frivillige gjorde en stor indsats for at det skulle blive et godt farvel og på gensyn til Anette.
Det blev holdt Stubbemarked d. 1. juni med succes – og det skal vi fortsætte med. Det bliver d. 13. juni i 2020 – den 2. lørdag i juni, da første lørdag falder efter grundlovsdag. Så sæt kryds d. 2. lørdag i juni.

Tine tiltrådte som stedfortræder
Det blev sommer på Stubben – og Tine trådte til som stedfortræder i hverdagen på Stubben. Stillingen, som leder af Stubben blev slået op – der blev afholdt samtaler. Det blev besluttet at genopslå stillingen. Jeg søgte stillingen og blev ansat pr. 1. november. Men – det som er væsentligt er, at fra Anette stoppede til jeg startede, er der gået en rum tid uden leder med Tine som stedfortræder for både beboere, personale og frivillige. De har løbet stærkt, haft hænderne fulde – og det er gået godt – og har også været slidsomt på forskelligvis. I dag vil jeg gerne, at jer, som har jeres daglige gang på Stubben – medarbejdere, beboere, frivillige – får et stort bifald – I har gjort det godt med alle de praktiske, administrative og organisatoriske opgaver, som har været jeres fra juni til november.
I sommeren 2019 blev det også til et farvel og tak til Jørgen Ingberg Henriksen som korshærspræst. Jørgen har gennem flere årtier har været korshærspræst i Helsingør og i den sammenhæng været en del af flere kirkelige arrangementer og tiltag i Korshærs regi. Jørgen fortsætter som frivillig på Stubben, så der er fortsat mulighed for at møde ham i huset.
Der blev i sensommeren også rykket rundt på de fysiske rammer. Køkkenet fik deres tørvarelager i stueplan ved siden af køkkenet, hvilket har været hjælpsomt i forhold til en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Tine flyttede dermed kontor. Mit kontor blev så fint sat i stand og malet af Claus og Dennis til jeg skulle starte d. 1. november.
Så blev det den 1. november og Stubben fik på baggrund af et enigt ansættelsesudvalg ny leder på Stubben.
Ny leder pr. 1. november
Det betød, at I på Stubben igen var på med endnu en reception. Den 1. november afholdte I en flot velkomstreception for mig – tak for det. Det var en varm velkomst og mit skrivebord lignede et blomsterflor ved dagens afslutning. Tusind TAK for pæne ord og en varm velkomst fra jer hver især – tak til både Korshærsråd, ansatte, frivillige og beboere og gæster på Stubben. Tak til tidligere kollega, og jer der kom fra menighedsplejen, udsatterådet og de nordsjællandske aviser.
Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle.
Det blev hurtigt hver dag og det var vigtigt for mig først og fremmest at få hilst på alle, som har sin gang på Stubben. Dernæst var der selvsagt mange organisatoriske, administrative og praktiske opgaver, som jeg skulle introduceres til og samtidig udføre. Jeg lærer hver dag og jeg er rigtig glad for at være leder på Stubben. Vi har haft besøg af en 10. klasse, hvor en beboer deltog med fortælling om sit liv. Vi har haft besøg af to konfirmandhold, hvor Eva har været inviteret til at fortælle sin historie. Til orientering er jeg indtrådt i Udsatterådet i Helsingør Kommune og har deltaget i mit første møde. Det var bl.a. væsentligt at blive set og hørt i forhold høringen om ”Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde for voksne” i Helsingør Kommune”.
Jeg har tillige deltaget i indvielsen af vinterherberget i Fiolgade og i den sammenhæng lavet aftaler med flere kommunale medarbejdere fra misbrugs- og socialt regi om netværksmøde i foråret 2020.
Mit blik rettes også imod, hvordan vi på Stubben er med til at løfte Helsingør Kommunes sociale opgave såvel som mit fokus er rettet imod hvordan vi kan være med til at opfylde kommunens mål for 2030.

Korshærsugen ”Lys i mørket”
Det næste nye, som var planlagt før min start, var Korshærsugen med temaet ”Lys i mørket”, som under dette tema havde et særligt fokus på antallet af hjemløse i Danmark. Det var i den anledning valgt her i huset at vende lidt op og ned på hverdagen således at vi åbnede kl. 14 og lukkede kl. 20. Der var julemarked i den lille stue og mulighed for at købe kage, kaffe samt middag med dessert hele ugen. Hver dag var der live-musik. De fire dage ved Jørgen, som er frivillig her i huset. Han havde inviteret forskellige musikere og solister med og den sidste fredag en afslutningskoncert med Ise, som tidligere har været med i X-faktor. Nogle skønne aftner.
Kirkens Korshær har åbnet mulighed for på forskelligvis at samle ind i forbindelse med landsindsamlingen – og det blevet valget på Stubben at forsøge os på denne måde. Det betød også, at vi blev kontaktet af TV2 Lorry via Jeanette Bauer, som er pressechef i Kirkens Korshær, da TV2Lorry gerne ville komme og lave et liveindslag ved lystændingen den første aften. Nu evaluerer vi hele ugen, så det der var godt og hensigtsmæssigt kan vi fortsætte med i 2020 og det som ikke var hensigtsmæssigt lader vi være med en anden gang.
I forbindelse med denne uge nåede vi at få oprettet et MobilePaynummer – det viste sig at være hensigtsmæssig for salg af både julevarer og mad. Overskuddet fra denne uge blev ca. 18.000 kr. inklusiv de donationer, som blev givet til netop denne indsamlingsuge. Vi tog samtidig stilling til, at vi ikke foreløbig kommer til at anvende dankortmaskine på Stubben, da de årlige omkostninger er for høje i forhold til brugen og udbyttet. Derimod har Tine i november været på kursus i forhold til indsamling via sociale medier, så vi forsøgte os med indsamling hver søndag i advent via facebook, hvor der var mulighed for at donere til Stubben, hvilket ser ud til at have haft nogen positiv effekt.
Økonomi
Når vi er ved økonomien, så ligger landet sådan, at da jeg tiltrådte stillingen som leder, blev jeg præsenteret for et regnskab med et budgetteret underskud på 625.000 kr. for 2020.
Jeg ønsker at nedbringe dette – om muligt balancere dette, så vi ikke går ud af 2020 med dette underskud. Det bliver måske nok med et underskud, men ønskeligt noget mindre. Det betyder, at der i løbet af 2020 skal kigges grundigt på økonomien i forhold hvilke midler kan søges, hvor kan der skrues på indtægter og udgifter, og der kommer forventelige prisstigninger på kost og logi. Korshærsrådet tiltrådte i november en accept til at prisstigninger på kost og logi undersøges nøjere og kommer til at ske i årets første kvartal.
På samme møde tiltrådte Korshærsrådet, at Korshærschef Helle Christiansen og Økonomichef Henriette Ravn inviteres med til Korshærsrådsmøde i marts måned for dialog og uddybelse af regnskab og budget for 2020. Det har man gjort flere steder i Kirkens Korshær – og det synes vi også var en god ide, så vi følger samme ide. De er gode og relevante mennesker til opgaven.
Kirkens Korshærs Hovedbestyrelse har godkendt regnskab og budget for 2020 således er der tid og mulighed for at ligge en økonomisk plan for driften af Stubben i løbet af 2020.
Dette er den aktuelle status – og derfor er det om noget, afgørende vigtigt at modtage Helsingør Kommunes driftstilskud og huslejefritagelse samt de indsamlede midler fra jer, som er i genbrugsbutikkerne og alle øvrige økonomiske donationer.
Samtidig er det afgørende vigtigt fortsat at modtage mange former for donationer – både praktiske, økonomiske og frivillige donationer – for at vi kan lykkes med at løfte den samfundsmæssige og sociale opgave, som Kirkens Korshær er sat i verden for at løse.
Så hermed skal der lyde en af hjertet meget stor TAK for alt hvad vi har modtaget gennem året af alt fra hjemmestrikkede sokker til beboere og gæster i huset, donationer af mad og drikke, økonomiske bidrag, praktisk hjælp. Og TAK til jer beboere, der er kommet ned og båret og slæbt og hjulpet både tidligt og sent.
Alt tæller – alt har værdi! Af hjertet TAK – tusind TAK. Det er afgørende vigtigt!
Julen
Det blev december og der blev på kendt og traditionel vis holdt både juleaften og julefrokost på Stubben med det traditionsrige bankospil. Der var tilmeldt ca. 35 mennesker til begge julearrangementer, og som vanligt var der nogen mandefald begge dage. De, som var der, udtrykte taknemlighed for kulinarisk forkælelse, hygge og godt fællesskab. Det er vigtigt, at vi sammen giver hinanden et godt juleminde.
Så – et begivenhedsrigt og omskifteligt år er gået.
Og – det på trods og alligevel – har der hele året været mad i gryderne, lys i vinduerne, omsorg – varme og fællesskab på Stubben for både beboere, gæster, frivillige og medarbejdere.
Nogle få fakta-tal ved årets afslutning…
Stubben har i 2019 haft åben 246 dage og der har været 156 forskellige mennesker ind og ud af huset, hvoraf de 46 er mennesker, vi for første gang har mødt på Stubben.
Vi oplever, at vi stadig servicerer de lokale, og nærkommunale borgere, og ikke oplever det pres og samme problemstillinger omkring udenlandske besøgende, som hovedstaden arbejder med.
Vi har samtidig oplevet et mindre fald i antal besøgende i forhold til 2018. Det kan skyldes, at en del af de nye gæster kun har været på gennemrejse – eller på anden vis, kun har benyttet varmestuens tilbud i en kort periode. Flere varmestuegæster og beboere er begyndt i aktivering, nogle i arbejdsprøvning, og atter andre er kommet i job. Ligeledes har der været dødsfald blandt gruppen af gæster i varmestuen.
Vi har i 2019 oplevet en lille nedgang omkring måltider. Der har været et større fald i antal besøgende til morgenmad – der har til gengæld været en markant stigende efterspørgsel efter madpakker. Der er i 2019 serveret 7730 portioner varmt mad inklusiv frostpakker – gennemsnit 32 portioner pr. åbningsdag.

I botilbuddet har vi i år haft 3 fraflytninger og en beboer er afgået ved døden – dermed er 4 nye beboere også flyttet ind i årets løb. Samtidig har vi haft 58 henvendelser omkring muligheden for at bo på Stubben, hvilket bekræfter Stubbens eksistensberettigelse og behovet for at Kirkens Korshær byder ind med at løfte Helsingør Kommunes sociale opgave.

Fra 2019 til 2020 på Stubben
– tager vi med, at det på Regionsniveau er besluttet, at vi i det sociale arbejde i 2020 skal fokusere på 3 områder:
Definition af målgruppe
Definition af kerneopgaven
Nye og flere indtjeningsmåder
Det bliver min opgave at facilitere nogle processer omkring det i mit lederskab på Stubben.
Jeg glæder mig til at løfte denne opgave såvel som jeg også glæder mig til at genoptage samarbejdet omkring hver enkelt beboers handleplan i det nye år.
Vi kommer også til at fokusere på flere aktiviteter og muligheder for at indgå i mindre fællesskaber og netværk på Stubben. At have fællesskab og opleve nærvær er vigtig for at bryde ensomhed og mistrivsel og skaber mulighed for større trivsel og tro på sig selv. Dét vil vi gerne bidrage til på Stubben.
Der ligger mange store og små opgaver og udfordringer foran i 2020.
Det vigtigste er dog, at beboere, gæster i varmestuen, medarbejdere og frivillige trives med at have sin gang på Stubben. At Stubben fortsat er godt sted at være i en god og varm ånd, hvor respekt, nærvær og omsorg har et liv i hverdagen, hvor mennesker mødes og fællesskab opstår.
Nu står vi alle overfor 2020
Med vind i sejlene ønsker jeg, at vi sammen – alle sammen – går sammen ind i 2020. Hopper i de både, som er hver vores, og sejler i samme retning mod målet: At løfte Kirkens Korshærs opgave lokalt i fællesskab!
En del af medvinden findes i at have fællesskab med hinanden, at netværke og inspirere hinanden – derfor kan jeg til orientering og til overvejelse sige, at der er lancheret korshærsnetværk i de forskellige regioner i hele Danmark. Her fra Helsingør og opland tilhører vi region Sjælland og Øerne. Det betyder, at man i Korshærsnetværk har fokus på inspirere og styrke det frivillige arbejde i Kirkens Korshær. På vej herfra får I invitation og introduktion til hvad dette netværk går ud på. Første møde afholdes d. 5. maj på Stubben. Overvej det, tal med hinanden om det, spørg Henrik eller jeg, hvis I har spørgsmål omkring det.
I er velkomne.
Dernæst har man nedsat Korshærs samråd, som har til formål at være rådgivende, støttende og ideskabende for regionens samlede arbejde. Hertil skal der vælges en repræsentant fra et Korshærsråd samt en repræsentant som sidder med i et Korshærsnetværk.
Korshærssamrådet afholder deres første møde inden Kirkens Korshærs Årsmøde i september.
Dato endnu ikke fastlagt.
Så overvej gerne om du har lyst til at lære andre at kende, inspirere og blive inspireret – indgå i et frivilligt fællesskab, som udvider og udvikler Kirkens Korshærs arbejde – og tage de gode ideer med tilbage lokalt til Helsingør og omegn. Sammen bliver vi styrket, større og stærkere!

Derfor vil jeg ved afslutningen af denne årsberetning invitere til, at vi ved sommertid laver en fællesudflugt for alle frivillige i Kirkens Korshær i Helsingør og omegn, hvor vi besøger Kirkens Korshærs store lager i Glostrup, som mange af os ikke har set og flere har ytret ønske om samt evt. besøger en anden varmestue og en anden genbrugsbutik til gensidig inspiration.
Spiser en frokost og drikker en kop kaffe sammen i løbet af dagen
– for sammen bliver styrket, større og stærkere lokalt!
Tak; fordi I er her.
Tak for ordet.

Gennem de seneste år, har der været manglende tilslutning til aftenvarmestuen, så efter mange drøftelser og overvejelser lukker vi aftenvarmestuen ned, og istedet tilbyder vi  fremover Ad Hoc arrangementer, som brunch eller bioaftener og andre brugerønskede aktiviteter.